Líneas de Investigación / Research Interests

 

  • Topología de dimensión Infinita / Infinite dimensional topology
  • Topología asimétrica / Aymmetric topology
  • Grupos topológicos de transformaciones / Topological transformation groups
  • Geometría convexa / Convex geometry
  • Análisis funcional /Functional Analysis